Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine (Lendva, Slovenia)

Ljudska univerza Lendava je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine, ki jo je občina Lendava ustanovila z namenom spodbujanja, razvoja in promocije izobraževanja odraslih že leta 1959. Tako že 60 let zagotavljamo izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih za občane 7 okoliških občin. Ponujamo široko paleto izobraževalnih programov, od osnovne šole za odrasle do poklicnih usposabljanj in tečajev. S sodelovanjem v projektih na nacionalni in mednarodni smo si pridobili veliko izkušenj pri organizaciji in izvedbi izobraževalnih programov s formalnimi in neformalnimi vsebinami ter pri organizaciji različnih dogodkov. Ukvarjamo pa se tudi z raziskovanjem potreb na trgu dela ter na podlagi le-teh pripravljamo izobraževalne programe za specifične ciljne skupine.