green recycling arrows

PROJE

waste sculpture
Ünlü kaya bahçelerinde atık heykelleri, Chandigarh, Hindistan

SWEEP projesinin temel amacı, 50 yaş ve üstü yetişkinleri e-öğrenme modeliyle atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımı ile ilgili dijital araç ve teknoloji kullanımı konusunda eğiterek atıkların ayrılmasının önemine ilişkin  onların sorumluluk duygusunu arttırmaktır. Ayrıca, yerel toplulukların çevre korumanın iyileştirilmesinin önemi hakkındaki farkındalığını arttırmayı ve 2030 yılına kadar Döngüsel Ekonomi ile alakalı mevcut Avrupa mevzuatı ve yenilikçi perspektiflere dair bilgilere erişimi arttırmayı amaçlamaktadır.

Dijital becerilerini güncellemek ve artırmak, ve geri dönüşüm veya yeniden kullanımları için atık toplama işlemlerini ayırmada dijital araç kullanmalarının eğitimini vermek  amacıyla 50+ yaş grubundaki hedef kitle için tasarlanmış bir eğitim modeli uygulanacaktır.

Buna ek olarak, hedefe odaklanmış iyi uygulamalar ve yenilikçi deneyimler değiş tokuş edilecek ve bunlardan yararlanılmaya çalışılacaktır. Bu uğurda model bir Avrupa insanı inşa etmek için vatandaşlara olumlu menfaat meselelerine yönelik Avrupa işbirliğinin etkinliği arttırılmaya çalışılacaktır.

ORTAKLIK

Berbesti, ROU
Campobasso, ITA
Pula, HRV
Vienna, AUT
Lendava, SLO
Akhisar, TUR
Bucharest, ROU